Rehabilitace koní a psů

DORNOVA METODA PRO ZVÍŘATA

Člověk, stejně jako mnoho živočichů, patří do hlavní skupiny OBRATLOVCI. Ti dostali svůj název podle páteře, složené z obratlů, která vyztužuje hřbetní část těla.

V uplatnění této terapie u zvířat vycházíme z faktu, že přes rozmanitý a mnohdy velmi rozdílný zevnějšek má člověk a zvíře řadu společných charakteristických znaků nejen v tělesné stavbě, ale i ve fyziologii pohybu a v chování.

Díky práci se zvířaty jsme tvořili postup této metody tak, aby byl dodržen princip DM, který spočívá v návratu kostí a kloubů do správné¨- fyziologické polohy. Důležitý je také způsob provedení, který respektuje odlišnosti zvířecího pohybového aparátu.

 

DORNOVU METODU používáme při onemocnění pohybového aparátu zvířat. Zvířaty je tato metoda velmi dobře přijímaná, bývají klidná, spolupracují, nejsou ve stresu.

Dornovu metodu lze použít i jako preventivní ošetření zvířat v pracovním vytížení. Pracovní plemena psů(kynologie,myslivost) jsou vystavena velké pracovní zátěži,při které trpí zejména klouby končetin a krční páteř.

Koně ve výcviku,pracovním vytížení či závodní činnosti bývají vystaveni nejen zátěži,ale i nárazům do překážek. Nárazy způsobují mechanické posuny v opěrném aparátu(kostře) a následně vznikají disbalance(nerovnováha) ve svalovém aparátu. Pomocí Dornovy metody se případné posuny řeší preventivně dříve,nežvznikne chybná funkce svalu,který se upíná na kost.

 


by with no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Josef Jaromiš