Safe horsemanship

Určitě víte, že slovo SAFE znamená bezpečný, takže v překladu ” bezpečný horsemanship”
Bezpečný proto, že se snažíme vychovávat koně bezpečnější pro nás jezdce, s tím souvisí i výcvik jezdců, jak se bezpečně chovat u koní a ke koním…

Možná si říkáte, že je to vlastně normální výcvik, ale pravda je jiná.
Setkáváme se s lidmi, kteří se snaží provozovat horsemanship, ale nakonec zjistíme, že vždy je ve výcviku něco špatně. To se dříve či později nějak projeví.
Proto bereme náš výcvik velmi vážně a vždy se zaobíráme i sebemenšími detaily, které můžou narušit váš partnerský vztah.

Udělejme koně bezpečného a i my budeme v bezpečí… .


Posted in Blog by with comments disabled.
Josef Jaromiš